Nhập học
 
 

Tin tức

Lựa chọn các ngành xét tuyển khối Kinh tế - Luật - Quốc tế

Mã ngành Tên ngành Chương trình Đơn vị
QHQ80 Cử nhân khoa học Quản lý do Đại học Keuka (Hoa Kỳ, Mỹ) cấp bằng chính quy Chương trình liên kết đào tạo quốc tế Khoa Quốc tế
QHQ03 Hệ thống thông tin quản lý (đào tạo bằng tiếng Anh) Chương trình đặc thù của ĐHQGHN Khoa Quốc tế
QHE42 Kế toán Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) Trường Đại học Kinh tế
QHQ81 Kế toán và Tài chính do ĐH East London, UK cấp bằng chính quy Chương trình liên kết đào tạo quốc tế Khoa Quốc tế
QHQ02 Kế toán, Phân tích và Kiểm toán (đào tạo bằng tiếng Anh) Chương trình đặc thù của ĐHQGHN Khoa Quốc tế
QHQ01 Kinh doanh quốc tế (đào tạo bằng tiếng Anh) Chương trình đặc thù của ĐHQGHN Khoa Quốc tế
QHE44 Kinh tế Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) Trường Đại học Kinh tế
7903124QT Kinh tế - Tài chính*** Chương trình liên kết đào tạo quốc tế Trường Đại học Ngoại ngữ
QHE01 Kinh tế Phát triển Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Kinh tế
QHE43 Kinh tế quốc tế Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) Trường Đại học Kinh tế
7380101 Luật Chương trình đào tạo chuẩn Khoa Luật
7380101CLC Luật chất lượng cao Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) Khoa Luật
7380110 Luật kinh doanh Chương trình đào tạo chuẩn Khoa Luật
7380109 Luật thương mại quốc tế Chương trình đào tạo chuẩn Khoa Luật
7900101 Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) Khoa Quản trị & Kinh doanh
QHQ82 Quản trị Khách sạn, Thể thao và Du lịch do trường ĐH Troy, Hoa Kỳ cấp bằng chính quy Chương trình liên kết đào tạo quốc tế Khoa Quốc tế
QHE40 Quản trị kinh doanh Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) Trường Đại học Kinh tế
QHE41 Tài chính - Ngân hàng Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) Trường Đại học Kinh tế
QHQ04 Tin học và Kỹ thuật máy tính (chương trình liên kết quốc tế do ĐHQGHN cấp bằng đào tạo bằng tiếng Anh) Chương trình liên kết đào tạo quốc tế Khoa Quốc tế
Facebook Chat Widget by CAIT
Copyright by Đại học Quốc gia Hà Nội