Đăng ký nội trú
 
 

Tin tức

Lựa chọn các ngành xét tuyển khối Kinh tế - Luật - Quốc tế

Mã ngành Tên ngành Chương trình Đơn vị
QHQ03 Hệ thống thông tin quản lý (đào tạo bằng tiếng Anh) Chương trình đặc thù của ĐHQGHN Trường Quốc tế
QHE42 Kế toán Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) Trường Đại học Kinh tế
Kế toán và Tài chính do ĐH East London, UK cấp bằng chính quy Chương trình liên kết đào tạo quốc tế Trường Quốc tế
QHQ02 Kế toán, Phân tích và Kiểm toán (đào tạo bằng tiếng Anh) Chương trình đặc thù của ĐHQGHN Trường Quốc tế
QHQ01 Kinh doanh quốc tế (đào tạo bằng tiếng Anh) Chương trình đặc thù của ĐHQGHN Trường Quốc tế
QHE44 Kinh tế Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) Trường Đại học Kinh tế
7903124QT Kinh tế - Tài chính*** Chương trình liên kết đào tạo quốc tế Trường Đại học Ngoại ngữ
QHE45 Kinh tế Phát triển Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) Trường Đại học Kinh tế
QHE43 Kinh tế quốc tế Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) Trường Đại học Kinh tế
7380101 Luật Chương trình đào tạo chuẩn Khoa Luật
7380101CLC Luật chất lượng cao Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) Khoa Luật
7380110 Luật kinh doanh Chương trình đào tạo chuẩn Khoa Luật
7380109 Luật thương mại quốc tế Chương trình đào tạo chuẩn Khoa Luật
QHQ06 Marketing (Song bằng VNU - HELP) Chương trình đặc thù của ĐHQGHN Trường Quốc tế
7900102 Marketing và Truyền thông Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) Trường Quản trị & Kinh doanh
7349002 Quản lí giải trí và sự kiện Chương trình đào tạo chuẩn Khoa các khoa học liên ngành
Quản lý (Marketing/Khởi nghiệp) - Đại học Keuka (Hoa Kỳ, Mỹ) cấp bằng chính quy Chương trình liên kết đào tạo quốc tế Trường Quốc tế
QHQ07 Quản lý (Song bằng VNU - Keuka) Chương trình đặc thù của ĐHQGHN Trường Quốc tế
7900101 Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) Trường Quản trị & Kinh doanh
Quản trị Khách sạn, Thể thao và Du lịch do trường ĐH Troy, Hoa Kỳ cấp bằng chính quy Chương trình liên kết đào tạo quốc tế Trường Quốc tế
QHE40 Quản trị kinh doanh Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) Trường Đại học Kinh tế
7349001 Quản trị thương hiệu Chương trình đào tạo chuẩn Khoa các khoa học liên ngành
7900204 Quản trị đô thị thông minh và bền vững Chương trình đào tạo chuẩn Khoa các khoa học liên ngành
QHE41 Tài chính - Ngân hàng Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) Trường Đại học Kinh tế
QHQ04 Tin học và Kỹ thuật máy tính (chương trình liên kết quốc tế do ĐHQGHN cấp bằng đào tạo bằng tiếng Anh) Chương trình liên kết đào tạo quốc tế Trường Quốc tế
Facebook Chat Widget by CAIT
Copyright by Đại học Quốc gia Hà Nội