Đăng ký nội trú
 

Đề án tuyển sinh Đại học năm 2022

Thông tin liên hệ:

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Địa chỉ: 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Website: https://ueb.vnu.edu.vn/ & http://tuyensinhdaihoc.ueb.edu.vn/

Hotline: 0913 486 773 & 0243 754 7506 (666,888)

Facebook Chat Widget by CAIT