Thông tin điểm trúng tuyển đại học chính quy giai đoạn 2012 – 2017 vào các ngành học của Trường ...
Năm 2018, chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy của Nhà trường là 1.800 (tăng 190 chỉ tiêu so ...
Từ năm 2018, Đông Nam Á học chính thức trở thành một ngành đào tạo độc lập thuộc khoa Đông ...
Mã ngành Tên ngành
7320101 Báo chí
7310201 Chính trị học
7760101 Công tác xã hội
7220104 Hán Nôm
7340401 Khoa học quản lý
7229010 Lịch sử
7320303 Lưu trữ học
7229020 Ngôn ngữ học
7310302 Nhân học
7320108 Quan hệ công chúng
7320205 Quản lý thông tin
7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
7810201 Quản trị khách sạn
7810201 Quản trị khách sạn
7340406 Quản trị văn phòng
7340406 Quản trị văn phòng
7310601 Quốc tế học
7310401 Tâm lý học
7320201 Thông tin – thư viện
7229009 Tôn giáo học
7229001 Triết học
7229030 Văn học
7310630 Việt Nam học
7310301 Xã hội học
7310620 Đông Nam Á học
7310608 Đông phương học