Thông tin về tuyển sinh đại học chính quy năm 2021, Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN
Mã ngành Tên ngành
7480204 Khoa học và Kỹ thuật máy tính
7310613 Nhật Bản học