Trường Đại học Việt Nhật công bố đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 với 6 ngành ...
Trường Đại học Việt Nhật công bố Đề án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2022 với nhiều 2 ...
Mã ngành Tên ngành
VJU1 Công nghệ thực phẩm và sức khỏe
7480204 Khoa học và Kỹ thuật máy tính
7520114 Kỹ thuật cơ điện tử (Cơ điện tử thông minh và sản xuất theo phương thức Nhật Bản)
7580201 Kỹ thuật xây dựng
7310613 Nhật Bản học
VJU1 Nông nghiệp thông minh và bền vững