Thông báo! Đã kết thúc thời gian xác nhận nhập học trực tuyến, thí sinh liên hệ với Trường/Khoa để có thêm thông tin chi tiết về nhập trường.