Đăng ký nội trú
 

Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh Chương trình đào tạo thứ hai (bằng kép), năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh Chương trình đào tạo thứ hai (bằng kép), năm 2022

 

         Căn cứ Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/03/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học.

       Căn cứ Quy chế Đào tạo đại học tại đại học Quốc gia Hà Nội kèm theo Quyết định số 5115QĐ/ĐHQGHN ngày 25/12/2014 của Giám đốc ĐHQGHN

        Căn cứ kế hoạch tuyển sinh năm 2022 của Khoa Luât, ĐHQGHN

       Khoa Luật, ĐHQGHN thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy chương trình đào tạo thứ hai (bằng kép), năm 2022 ngành Luật và Luật Kinh doanh, chi tiết như sau:

  1. Đối tượng tuyển sinh:

Sinh viên đại học chính quy đã học ít nhất hai học kỳ tại các trường Đại học Ngoại ngữ; Đại học Kinh tế; Đại học Khoa học xã hội và nhân văn; Đại học Giáo dục; Trường Quốc tế - ĐHQGHN.

  1. Chỉ tiêu tuyển sinh chung: 150 sinh viên

               Trong đó:

 

 

STT

Tên chương trình    đào tạo thứ hai

Tên trường

Đối tượng tuyển sinh

Chỉ tiêu

Ghi chú

 

 

01

 

Ngành Luật

 

Đại học Khoa học xã hội và nhân văn

Sinh viên trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn

 

50

 

 

Đại học Ngoại ngữ

Sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ

 

30

 

Đại học Giáo dục

Sinh viên 12 ngành (Sư phạm Toán học; Sư phạm Vật lý; Sư phạm Hóa học; Sư phạm Ngữ văn; Sư phạm Lịch sử; Sư phạm KHTN; Sư phạm Sinh học; Khoa học Giáo dục; Tham vấn học đường; Quản trị trường học; Quản lý chất lượng giáo dục; Quản trị công nghệ giáo dục)

30

Từ khóa QH-2019

 

 

 

02

Ngành Luật kinh doanh

 

Đại học Kinh tế

Sinh viên trường Đại học Kinh tế

 

20

 

 

Trường Quốc tế

Sinh viên học các ngành: Hệ thống thông tin quản lý; Kinh doanh quốc tế; và ngành Kế toán, phân tích, kiểm toán.

 

 

20

 

 

3. Điều kiện, nguyên tắc xét tuyển:

- Sinh viên được đăng ký học chương trình đào tạo thứ hai khi đã học ít nhất hai học kỳ của chương trình Đào tạo thứ nhất. Tại thời điểm đăng ký xét tuyển, sinh viên phải đáp ứng một trong hai điều kiện sau:

+ Học lực tính theo điểm trung bình tích lũy đạt từ 2.50 trở lên và đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng của chương trình thứ hai trong năm tuyển sinh. (Ngưỡng đảm bảo chất lượng hay còn gọi là ngưỡng điểm xét tuyển năm 2018, 2019, 2020 vào các ngành của Khoa Luật là: 17.0 điểm, năm 2021 vào các ngành của Khoa Luật là: 19.5 điểm)

+ Học lực tính theo điểm trung bình tích lũy đạt từ 2.0 và đáp ứng các điều kiện trúng tuyển của chương trình thứ hai trong năm tuyển sinh. (Điểm trúng tuyển vào Đại học chính quy của Khoa Luật năm 2018,2019,2020,2021 kèm theo)

- Sinh viên có đơn xin học chương trình đào tạo thứ hai và tự nguyện đóng kinh phí đào tạo theo quy định của Khoa Luật - ĐHQGHN;

4. Đăng ký xét tuyển, hồ sơ đăng ký xét tuyển và lệ phí tuyển sinh:

          4.1. Đăng ký xét tuyển online:

- Sinh viên điền thông tin trong phiếu đăng ký xét tuyển online tại đường link: https://forms.gle/VyyLtso46SBcnuvQ6

     - Hạn đăng ký và nộp lệ phí xét tuyển Online: Từ ngày 20/06/2022 đến hết ngày 25/8/2022.

Sau thời gian trên sinh viên nộp hồ sơ trực tiếp tại: Phòng ĐT&CTHSSV, Khoa Luật, ĐHQGHN (Phòng309, Nhà E1, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội).

          4.2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển: (Nộp bổ sung khi nhập học)

- Phiếu đăng ký dự tuyển 2022 (theo mẫu);

- Mẫu thông tin sinh viên (theo mẫu)

- 02 ảnh chân dung cỡ 3x4 chụp trong thời gian 6 tháng gần nhất, mặt sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh, lớp, Khoa, Trường ngành 1.

         4.3. Lệ phí tuyển sinh:

          Lệ phí xét tuyển: 100.000đ/hồ sơ.

Nộp lệ phí xét tuyển bằng hình thức chuyển khoản:

* Số tài khoản: 26010000787760

* Đơn vị thụ hưởng: Khoa Luật, ĐHQGHN.                                

* Tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Mỹ Đình.

Nội dung chuyển khoản: BK2022– MSSV - Họ tên - Ngành đăng kí.

Lưu ý: Sinh viên chỉ được chính thức xét tuyển khi đã nộp lệ phí xét tuyển.

         5. Thời gian công bố kết quả trúng tuyển và nhập học:

         - Dự kiến thời gian công bố kết quả trúng tuyển: Ngày 6/9/2022 (Có thông báo sau, xem tại Website: http://www.law.vnu.edu.vn Khoa Luật).

         - Thời gian nhập học (dự kiến): Ngày 9/9/2022 (Có thông báo sau).

    Sinh viên sẽ được hướng dẫn đăng ký học phần và nhận Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2022-2023 tại buổi nhập học.

          6. Học phí:

          - Học phí được tính theo đơn vị tín chỉ;

          - Thời gian nộp học phí: Sinh viên nộp học phí vào đầu mỗi học kỳ.

          - Học phí tạm tính năm học 2022-2023 (học phí các ngành có thể thay đổi sau khi có Quyết định thu học phí năm học 2022-2023).

                   + Luật Kinh doanh: 470.000đ/tín chỉ;

                   + Luật: 470.000đ/tín chỉ.

          7. Khung chương trình đào tạo:

          - Các học phần phải tích lũy trong chương trình đào tạo thứ hai: 100-102 tín chỉ.

          - Sinh viên xem chi tiết các khung chương trình đào tạo thứ hai tại website của Khoa Luật, ĐHQGHN.

          8. Thời hạn tối đa hoàn thành khoá học chương trình đào tạo thứ hai: Là thời gian tối đa hoàn thành chương trình đào tạo thứ nhất (Tối đa 12 học kỳ chính tính từ thời điểm trúng tuyển ngành đào tạo thứ nhất).

          9. Địa chỉ liên hệ:

Phòng ĐT&CTHSSV, Khoa Luật, ĐHQGHN (P309 nhà E1, Khoa Luật);

Điện thoại: 0243.754.9714, Cô Đinh Diệu Linh: 0905161284

Thông tin chi tiết và tải mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển trên Website: http://www.law.vnu.edu.vn

Facebook Chat Widget by CAIT