Điểm trúng tuyển, Danh sách thí sinh trúng tuyển, Xác nhận nhập học và Nhập học vào đại học chính ...
KHOA LUẬT - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CÔNG BỐ ĐỀ ÁN TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM ...
Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo Lịch xác nhận nhập học và thủ tục nhập học ...
Mã ngành Tên ngành
7380101 Luật
7380101CLC Luật chất lượng cao
7380110 Luật kinh doanh
7380109 Luật thương mại quốc tế