Đăng ký nội trú
 

CÁC ĐỐI TƯỢNG XÉT TUYỂN ĐGNL, CHỨNG CHỈ A-LEVEL, KẾT QUẢ SAT

CÁC PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN KHÁC

1. Thí sinh có kết quả thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) của Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức năm 2016 còn hạn sử dụng có điểm bài thi từ 70,00/140,00 điểm trở lên và chưa nhập học vào bất kỳ đơn vị đào tạo nào của ĐHQGHN được đăng ký xét tuyển vào một số ngành đào tạo đại học chính quy tuyển sinh năm 2018.Hướng dẫn thí sinh Đăng ký xét tuyển đại học chính quy sử dụng kết quả thi ĐGNL năm 2016 theo biểu mẫu TẠI ĐÂY

2. Thí sinh có chứng chỉ quốc tế của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Anh (Cambridge International Examinations A-Level, UK; sau đây gọi tắt là chứng chỉ A-Level): Thí sinh sử dụng chứng chỉ A-Level để tổ hợp kết quả 3 môn thi theo các khối thi quy định của ngành đào tạo tương ứng. Mức điểm mỗi môn thi đạt từ 60/100 điểm trở lên (tương ứng điểm C, PUM range ≥ 60) mới đủ điều kiện đăng ký để xét tuyển vào một số ngành đào tạo đại học của ĐHQGHN. Hướng dẫn thí sinh Đăng ký xét tuyển đại học chính quy sử dụng chứng chỉ A - Level theo biểu mẫu TẠI ĐÂY

3. Thí sinh có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đạt điểm từ 1.100/1.600 hoặc 1.450/2.400 trở lên (kết quả SAT trong khoảng thời gian 05 năm kể từ ngày dự thi) được đăng ký xét tuyển vào một số ngành đào tạo của ĐHQGHN. Hướng dẫn thí sinh Đăng ký xét tuyển đại học chính quy sử dụng kết quả thi SAT theo biểu mẫu TẠI ĐÂY

Facebook Chat Widget by CAIT