Đăng ký nội trú
 

Cử nhân Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ (MET)

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2019

 

1. Thông tin chung về Khoa

1.1. Tên đơn vị, sứ mệnh, địa chỉ trụ sở và địa chỉ trang thông tin điện tử của trường

 • Tên đơn vị: Khoa Quản trị và Kinh doanh (HSB), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN)

 • Sứ mệnh: HSB đào tạo các nhà lãnh đạo, quản trị và điều hành, những người có thể thay đổi và hành động vì sự phát triển bền vững.

 • Địa chỉ: Nhà B1, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 • Điện thoại liên hệ: (024) 3754 8456 – 0868 22 66 56

 • Website của đơn vị: http://hsb.vnu.edu.vn

1.2. Quy mô đào tạo

Khối ngành

Quy mô hiện tại

Đại học

Sau đại học

(Cao học)

Khối ngành III và Khối liên ngành

(Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh)

      0

       240

Khối ngành VII

(Chuyên ngành Quản trị An ninh phi truyền thống)

      0

          196

Tổng

     0

           436

1.3. Thông tin về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất*

1.3.1. Phương thức tuyển sinh của 2 năm gần nhất (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển)*

1.3.2. Điểm trúng tuyển của 2 năm gần nhất (nếu lấy từ kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia)*

* Năm 2019 là năm đầu tiên HSB triển khai tổ chức đào tạo trình độ đại học

2. Các thông tin tuyển sinh năm 2019

2.1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

2.2. Phạm vi tuyển sinh: trên phạm vi cả nước và quốc tế.

2.3. Phương thức tuyển sinh: phỏng vấn kết hợp xét tuyển

2.3.1. Phỏng vấn

Tất cả các thí sinh phải vượt qua phần phỏng vấn trực tiếp từ Ban Phỏng vấn thuộc Hội đồng Tuyển sinh (HĐTS) trước khi đăng ký xét tuyển.

Quy trình tổ chức phỏng vấn:

 • Hồ sơ đăng ký:

STT

Tên văn bản

Số lượng

Đơn vị

1

Phiếu đăng ký sơ tuyển (Phụ lục 1)

       01

      Bản

2

Ảnh thẻ 4x6

       03

      Ảnh

3

Chứng chỉ/chứng nhận/ bằng khen (nếu có)

       01

      Bản

Các thí sinh có thể đăng ký và nộp hồ sơ qua website của HSB, qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại phòng Tuyển sinh của HSB.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ 25/02/2019 đến 10/07/2019 (đợt 1) và dự kiến trước ngày 16/08/2019 (đợt bổ sung)

 • Điều kiện tham dự phỏng vấn:

+ Thí sinh đã nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký phỏng vấn và lệ phí thu hồ sơ và phỏng vấn theo quy định của HSB;

+ Thí sinh đã vượt qua vòng đánh giá hồ sơ với điểm đạt 60/100 điểm (Phụ lục 2).

 • Thời gian phỏng vấn:

HĐTS tổ chức phỏng vấn các thí sinh 02 lần/tháng (dự kiến tuần thứ 2 và tuần thứ 4 hàng tháng) theo các đợt dự kiến như sau:

+ Đợt 1: từ ngày 01/03/2019 đến trước ngày 14/07/2019

+ Đợt bổ sung (nếu có): Trước khi xét tuyển đợt 2 (dự kiến trước ngày 16/08/2019)

Kết quả đánh giá hồ sơ sẽ được thông báo cho thí sinh (sau tối đa 5 ngày tính từ ngày nhận hồ sơ)

 • Hình thức phỏng vấn:

Trực tiếp tại HSB. Đối với các thí sinh người nước ngoài và thí sinh ở xa có thể được HĐTS xem xét xếp lịch phỏng vấn online.

 • Đánh giá phỏng vấn:

 • Ban Phỏng vấn đánh giá thí sinh theo các tiêu chí được HSB quy định trong Phiếu đánh giá phỏng vấn (Phụ lục 3).

 • Kết quả phỏng vấn: Thí sinh đạt tổng điểm 70/100 điểm sẽ vượt qua vòng phỏng vấn, HĐTS sẽ thông báo kết quả phỏng vấn cho thí sinh sau tối đa 10 ngày (tính từ ngày phỏng vấn).

2.3.2. Xét tuyển

2.3.2.1. Theo kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2019

Xét tuyển đối với thí sinh đạt điều kiện phỏng vấn của HSB và có kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 với tổng điểm thi theo tổ hợp các môn Toán, Lí, Hóa (khối A00); Toán, Lí, Tiếng Anh (khối A01) và Toán, Văn, Ngoại ngữ (khối D01, D03, D04); Toán, Khoa học tự nhiên, Ngoại ngữ (khối D90, D91, D95) đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do ĐHQGHN và HSB quy định.

2.3.2.2. Theo phương thức khác

Dự kiến 5% chỉ tiêu xét tuyển dành cho thí sinh thuộc diện ưu tiên, xét tuyển thẳng, thí sinh có chứng chỉ quốc tế (SAT, A-level, IELTS, Toefl, TOEIC) và thí sinh người nước ngoài.

 • Đối với thí sinh có chứng chỉ A-level, SAT

+ Đối với thí sinh có chứng chỉ A-Level còn hiệu lực: có điểm chứng chỉ A-Level của tổ hợp kết quả 3 môn theo các khối thi quy định của ngành đào tạo (A00, A01, D01, D03, D04, D90, D91, D95) đạt từ 60/100 điểm trở lên (tương đương điểm C, PUM (Percentage Uniform Mark) range ≥ 60) ) mới đủ điều kiện đăng ký để xét tuyển.

+ Đối với thí sinh có kết quả kỳ thi chuẩn hóa SAT còn hiệu lực: đạt điểm từ 1100/1600 hoặc 1450/2400 trở lên.

 • Đối với thí sinh có chứng chỉ IELTS, TOEFL, TOEIC

Đối với thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương (TOEFL 500 PPT, TOEIC 600) (xem phụ lục 4, 5, 6): có tổng điểm 2 môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 12 điểm (trong đó bắt buộc có môn Toán).

 • Đối với thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng

Các thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng (được quy định tại mục 2.8.2 của đề án này) phải đạt điều kiện phỏng vấn tiên quyết trước khi xét tuyển.

 • Đối với thí sinh người nước ngoài:

Với các thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương và qua phỏng vấn do HSB tổ chức được xét tuyển theo Quyết định số 4848/QĐ-ĐHQGHN ngày 18/12/2017 của Giám đốc ĐHQGHN về việc ban hành Quy định về việc thu hút và quản lý sinh viên quốc tế tại ĐHQGHN.

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh

TT

Mã trường

Mã ngành

Tên ngành, chỉ tiêu

(đào tạo đại học chính quy)

Chỉ tiêu dự kiến

Xét kết quả THPTQG

Xét theo phương thức khác

1

QHD

7900101

Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ*

       95

      5

Tổng cộng

       95

      5

*Chương trình đào tạo chất lượng cao theo đặc thù đơn vị, chương trình đào tạo thí điểm

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT)

Theo quy định của Bộ GD & ĐT, ĐHQGHN và của HSB.

2.5.1. Điều kiện tiên quyết

 • Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

 • Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành;

 • Thí sinh đạt tối thiểu 70/100 điểm tại phần phỏng vấn (tại mục 2.3.1).

2.5.2. Điều kiện xét tuyển

 • Đối với các thí sinh có kết quả kì thi THPT quốc gia năm 2019

Thí sinh có điểm thi đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do ĐHQGHN và HSB quy định.

HSB sẽ thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào chương trình đào tạo sau khi có kết quả thi THPT quốc gia năm 2019.

 • Đối với thí sinh có chứng chỉ quốc tế:

+ Đối với thí sinh có chứng chỉ A-Level còn hiệu lực: có điểm chứng chỉ A-Level của tổ hợp kết quả 3 môn theo các khối thi quy định của ngành đào tạo tương ứng (A00, A01, D01, D03, D04, D90, D91, D95) đạt từ 60/100 điểm trở lên (tương đương điểm C, PUM range ≥ 60).

+ Đối với thí sinh có kết quả kỳ thi chuẩn hóa SAT còn hiệu lực: đạt điểm từ 1100/1600 hoặc 1450/2400 trở lên.

+ Đối với thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương (TOEFL 500 PPT, TOEIC 600): có tổng điểm 2 môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 12 điểm (trong đó bắt buộc có môn Toán).

 • Đối với thí sinh người nước ngoài

Xét tuyển theo Quyết định số 4848/QĐ-ĐHQGHN ngày 18/12/2017 của Giám đốc ĐHQGHN về việc ban hành Quy định về việc thu hút và quản lý sinh viên quốc tế tại ĐHQGHN.

2.5.3. Điều kiện đầu vào về trình độ tiếng Anh

 • Sinh viên phải có chứng chỉ tiếng Anh đạt bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh B2 hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương: IELTS 5.5, TOEFL 500 PPT, TOEIC 600,...) trước khi học các học phần chuyên môn bằng Tiếng Anh.

 • Chương trình có tổ chức học tiếng Anh cho các sinh viên có nhu cầu học dự bị để có thể đạt chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh theo điều kiện dự tuyển.

 • Miễn điều kiện tiếng Anh đầu vào nói trên đối với các thí sinh có các chứng chỉ còn hạn sử dụng tương đương IELTS 5.5; hoặc bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương; hoặc có chứng chỉ A-Level, hoặc có kết quả SAT đạt điểm trúng tuyển trở lên.

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường

TT

Ngành đào tạo, mã ngành/ Tổ hợp xét tuyển

Mã xét tuyển

Mã Tổ hợp

Chỉ tiêu (dự kiến) theo kết quả thi THPTQG

Theo phương thức khác

Điều kiện tiên quyết

1

Ngành Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ

7900101

 

        95

      05

Vượt qua phần phỏng vấn

1.1

Toán, Vật lý, Hóa học

 

A00

        95

      05

1.2

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

 

A01

1.3

Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ

 

D01, D03, D04

1.4

Toán, Khoa học tự nhiên, Ngoại ngữ

 

D90, D91, D95

Nguyên tắc xét tuyển:

 • Xét tuyển theo nguyên tắc từ cao đến thấp đến hết chỉ tiêu; Trường hợp thí sinh xét tuyển theo các phương thức khác nhập học ít hơn chỉ tiêu được duyệt, chỉ tiêu còn lại được chuyển sang chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia.

 • Không quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển.

 • Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trong thời hạn quy định. Quá thời hạn quy định, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học và HĐTS được xét tuyển thí sinh khác trong đợt xét tuyển bổ sung.

Tiêu chí phụ:

• Đối với xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển: được xét từ cao đến thấp cho đến hết chỉ tiêu phân bổ. Thứ tự ưu tiên xét tuyển thẳng, ưu tiên xét theo cấp độ giải thưởng (quốc tế, khu vực, quốc gia, cấp tỉnh), kết quả học tập THPT.

• Đối với xét tuyển theo điểm kết quả thi THPT quốc gia: Trong trường hợp bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì ưu tiên xét tuyển tổ hợp có tiếng Anh; Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển (tổ hợp có tiếng Anh) ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển căn cứ theo điểm từ cao xuống thấp của môn thi Tiếng Anh. Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển (cùng tổ hợp xét tuyển A00, D03, D04, D91, D95) ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển căn cứ theo điểm từ cao xuống thấp của môn thi Toán.

2.7. Tổ chức tuyển sinh

2.7.1. Thời gian và hình thức xét tuyển:

+ Xét tuyển đợt 1: từ 06/08/2019 đến 17h00 ngày 08/08/2019.

+ Xét tuyển bổ sung: từ 16/08 đến trước ngày 05/09/2019 (dự kiến).

Thí sinh nộp hồ sơ và lệ phí xét tuyển theo quy định của Sở GDĐT. Trong các đợt xét tuyển bổ sung, thí sinh thực hiện ĐKXT và nộp lệ phí theo quy định tại các Hội đồng tuyển sinh.

Hồ sơ và thời gian ĐKXT thẳng và đăng ký UTXT: thí sinh thực hiện theo Quy chế tuyển sinh, Hướng dẫn tuyển sinh của Bộ GD & ĐT và của ĐHQGHN;

Thí sinh sử dụng chứng chỉ IELTS hoặc A-Level hoặc kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT tải phiếu ĐKXT theo mẫu tại Phụ lục 7, 8, 9 của đề án này trên Cổng thông tin tuyển sinh của ĐHQGHN hoặc website của đơn vị. Hồ sơ gửi trực tiếp hoặc thư chuyển phát nhanh tới HĐTS từ ngày 10/07/2019 đến trước ngày 24/08/2019.

Thông tin điều chỉnh thời gian xét tuyển đợt 1 và bổ sung theo quy định của Bộ GD&ĐT và theo lịch tuyển sinh chung của ĐHQGHN (nếu có) được công bố công khai trên website của đơn vị.

2.7.2. Các điều kiện tham gia xét tuyển: xem Mục 2.5.

2.7.3. Tổ hợp môn thi/ bài thi và phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh: xem Mục 2.6.

2.8. Chính sách ưu tiên tuyển sinh

2.8.1. Chính sách ưu tiên theo đối tượng, theo khu vực

Chính sách ưu tiên xét tuyển theo đối tượng, theo khu vực được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh, Hướng dẫn tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học chính quy của ĐHQGHN năm 2019.

2.8.2. Xét tuyển thẳng

Xét tuyển thẳng được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh, Hướng dẫn tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học chính quy của ĐHQGHN năm 2019 và quy định của HSB.

Các thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển thẳng phải vượt qua phần phỏng vấn trước khi HĐTS tổ chức xét tuyển.

Xét tuyển thẳng đối với các đối tượng dưới đây:

Thí sinh là học sinh THPT chuyên của ĐHQGHN được xét tuyển thẳng vào bậc đại học tại HSB phải tốt nghiệp THPT, có hạnh kiểm 3 năm học THPT đạt loại Tốt và đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

a) Là thành viên chính thức đội tuyển dự kỳ thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế;

b) Đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN;

c) Đạt giải chính thức trong kỳ thi Olympic chuyên Khoa học tự nhiên bậc THPT được tổ chức hàng năm;

d) Là thành viên chính thức của đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia;

e) Đạt danh hiệu học sinh giỏi từng năm học trong cả 3 năm THPT và có tổng điểm 4 bài thi/môn thi tốt nghiệp THPT đạt tối thiểu 28,0 điểm trong đó không có điểm bài thi/môn thi xét tốt nghiệp nào dưới 5,0 điểm (mức điểm xét tuyển cụ thể và các tiêu chí phụ do HĐTS quy định).

Học sinh đạt một trong các tiêu chí quy định tại điểm a, b, c, d trên trong các năm học ở bậc THPT được bảo lưu kết quả khi xét tuyển thẳng và xét tuyển vào bậc đại học tại ĐHQGHN.

Thí sinh là học sinh THPT chuyên không thuộc ĐHQGHN được đăng ký xét tuyển thẳng và xét tuyển vào bậc đại học tại HSB nếu đáp ứng các yêu cầu như đối với học sinh THPT chuyên thuộc ĐHQGHN được nêu trên.

2.8.3. Ưu tiên xét tuyển

Thí sinh không dùng quyền xét tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển vào HSB nếu đạt ngưỡng đảm bảo đầu vào ngành đào tạo năm 2019 của ĐHQGHN và HSB quy định. Ngoài ra, HSB ưu tiên xét tuyển thí sinh đạt học lực loại giỏi trong 3 năm học bậc THPT, đã tốt nghiệp THPT, có kết quả thi THPT quốc gia đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào của HSB và đáp ứng một trong các tiêu chí sau: Đạt nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh hoặc thành phố tương đương cấp tỉnh, hoặc cấp ĐHQGHN các môn thi (môn thi đoạt giải thuộc tổ hợp xét tuyển của ngành theo quy định tại đề án).

- ĐKXT thẳng và ưu tiên xét tuyển (UTXT):

+ Hồ sơ ĐKXT thẳng và đăng ký UTXT: thí sinh thực hiện theo Quy chế tuyển sinh, Hướng dẫn tuyển sinh của Bộ GD & ĐT và của ĐHQGHN;

+ Thời gian nộp hồ sơ ĐKXT thẳng và đăng ký UTXT: thí sinh phải nộp hồ sơ ĐKXT thẳng và đăng ký UTXT tại Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/05/2018. HSB chỉ nhận hồ sơ ĐKXT thẳng và đăng ký UTXT từ các Sở GD & ĐT, thời hạn trước ngày 01/06/2018.

2.9. Lệ phí xét tuyển/ thi tuyển

 • Lệ phí đăng ký phỏng vấn: 50.000 vnđ

 • Lệ phí phỏng vấn: 150.000 vnđ

 • Lệ phí xét tuyển: Theo quy định của Bộ GD&ĐT và ĐHQGHN

2.10. Học phí toàn khóa

Học phí toàn khóa (VNĐ): 245 triệu đồng.

2.11. Thông tin trực hỗ trợ để giải đáp thắc mắc trong quá trình đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy

Địa chỉ website của trường: http://hsb.vnu.edu.vn/

Hotline: 0868.22.66.56

Email trực tiếp: met.ts@hsb.edu.vn

Thông tin trực để giải đáp thắc mắc:

STT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Điện thoại

Email

1

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thắng

Phó chủ nhiệm Khoa

0946611417

thangnn@hsb.edu.vn

2

TS. Vũ Thị Thao

Trưởng Phòng Đào tạo

  0963291655

thaovt@hsb.edu.vn

3

ThS. Hoàng Thị Hồng Hạnh

Thư ký tuyển sinh

 01683330846

hanhhth@hsb.edu.vn

2.12. Các thông tin khác

2.12.1. Học bổng

Ưu tiên nhưng không giới hạn đối với thí sinh là con em những gia đình thuộc diện ưu tiên hay gia đình lao động có hoàn cảnh khó khăn nhưng có đạo đức tốt, có tổ hợp điểm thi tốt nghiệp THPT 2019 và điểm phỏng vấn trong top 10% trong số thí sinh ứng tuyển, có cam kết làm việc từ 5 năm cho doanh nghiệp của cựu học viên HSB hoặc doanh nghiệp đặt hàng đào tạo, tuyển dụng sẽ được xét cấp học bổng toàn phần (100%).

2.12.2. Cơ hội chuyển tiếp du học quốc tế

Thí sinh trúng tuyển có thể có cơ hội được tham gia tại các chương trình chuyển đổi tín chỉ quốc tế 2+2 (2 năm tại Việt Nam và 2 năm tại nước ngoài) với các trường đại học từ Mỹ, Anh, Úc, Phần Lan, Hàn Quốc,…

3. Thời gian dự kiến tuyến sinh các đợt bổ sung trong năm: Xem mục 2.7.1

4. Thông tin về các điều kiện đảm bảo chất lượng chính

4.1. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu

4.1.1. Thống kê diện tích đất, diện tích sàn xây dựng

Hạng mục

Diện tích sàn xây dựng(m2)

a) Hội trường, giảng đường, phòng học các loại

738.13

b) Thư viện, trung tâm học liệu

90

4.1.2. Thống kê các phòng thực hành, phòng thí nghiệm và các trang thiết bị

TT

Tên

Các trang thiết bị chính

1

Thư viện điện tử

Máy tính để bàn, laptop với phần mềm thư viện online liên kết với các đơn vị đối tác.

2

Phòng Hội thảo đa chức năng

Âm thanh chuẩn, bảng tương tác điện tử, điều hòa âm trần, Wifi, máy chiếu đa năng…

3

Phòng đọc, thư viện

Máy tính kết nối internet, bảng tương tác điện tử, điều hòa âm trần, Wifi, máy chiếu đa năng…

4.1.3. Thống kê phòng học

TT

Loại phòng

Số lượng

01

Phòng học từ 50-100 chỗ

04

02

Số phòng học đa phương tiện

Bắt đầu từ năm 2019, HSB đang triển khai cải tạo và xây mới thêm 3 giảng đường, nâng tổng số giảng đường tự có lên 7 giảng đường, đồng thời bổ sung 3 phòng làm việc. Các giảng đường đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế như đa chức năng, có kết nối Internet không dây và trang bị điều hoà nhiệt độ.

4.1.4. Thống kê về học liệu (giáo trình, học liệu, tài liệu, sách tham khảo...sách, tạp chí, kể cả e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) trong học viện.

Tại thư viện Khoa Quản trị và Kinh doanh

TT

Khối ngành đào tạo/Nhóm ngành

Số lượng (tên)

1.

Khối ngành/Nhóm ngành I

4

2.

Khối ngành II

10

3.

Khối ngành III

124

4.

Khối ngành IV

13

5.

Khối ngành V

9

6.

Khối ngành VI

5

7.

Khối ngành VII

20

Tại Trung tâm thông tin thư viện của ĐHQGHN

Thí sinh chương trình còn sử dụng cở sở thông tin, dữ liệu Tại Trung tâm thông tin thư viện VNU với diện tích 600 m2, 1.050 chỗ ngồi, 10 máy chủ, 250 máy trạm, 3 hệ thống số hóa điện tử, với 130.000 tên và gần 500.000 bản sách in, hơn 500 tên tạp chí định kỳ, 20.000 tên kết quả nghiên cứu khoa học, luận văn, luận án, khoảng  40.000 tên tài liệu số với khoảng gần 2.5 triệu trang. Ngoài ra Trung tâm thông tin thư viện VNU còn có hệ thống cơ sở dữ liệu trực tuyến ScienceDirect; SpringerLink; Proquest; STD; IOP; ISI; Knowledge; Credo Reference.

4.2. Danh sách giảng viên cơ hữu

Khối ngành/ngành

PGS.TS

TS

ThS

Khối ngành III

 

 

 

Hoàng Đình Phi

X

 

 

Nguyễn Ngọc Thắng

X

 

 

Phạm Văn Hồng

 

X

 

Nguyễn Xuân Huynh

 

X

 

Trần Huy Phương

 

X

 

Hoàng Anh Tuấn

 

X

 

Phạm Anh Tuấn

 

X

 

Ngô Vi Dũng

 

X

 

Nguyễn Quốc Việt

 

X

 

Nguyễn Ngọc Anh

 

 

X

Nguyễn Ngân Hà

 

 

X

Hoàng Thị Hồng Hạnh

 

 

X

Bùi Thanh Hiếu

 

 

X

Phạm Thị Bích Ngọc

 

 

X

Cao Xuân Trang

 

 

X

Lê Hải Yến

 

 

X

Trần Thu Phương

 

 

X

Tổng của khối ngành

02

07

08

Khối ngành IV

 

 

 

Vũ Thị Thao

 

X

 

Tổng của khối ngành

 

01

 

Khối ngành VII

 

 

 

Nguyễn Hùng Tiến

 

 

X

Tổng của khối ngành

 

 

01

Tổng:

02

08

09

  1. Danh sách giảng viên thỉnh giảng

Khối ngành/ ngành

PGS.TS/

PGS.TSKH

TS/

TSKH

ThS

Khối ngành II

 

 

 

Phạm Thị Duyên

 

 

X

Nguyễn Thị Thu Hương

 

 

X

Tổng của khối ngành

 

 

02

Khối ngành III

 

 

 

Trần Ngọc Ca

X

 

 

Nguyễn Hoàng Việt

X

 

 

Hồ Hồng Hải

 

X

 

Phạm Đức Hiếu

X

 

 

Phạm Thị Thanh Hòa

X

 

 

Nguyễn Thị Kim Oanh

 

X

 

Patrick Legland

X

 

 

Isabelle Aimé

 

X

 

Trần Lê Hồng

 

X

 

Nguyễn Văn Minh

X

 

 

Lê Đình Tiến

X

 

 

Bradley C.Lalonde

X

 

 

ThS. Đặng Quốc Hưng

 

 

X

Nguyễn Hữu Phúc

 

X

 

Trần Văn Hòa

X

 

 

Nguyễn Minh Long

 

 

X

Tổng của khối ngành

9

5

2

Khối ngành IV

 

 

 

Nguyễn Thị Hoàng Hà

 

X

 

Tổng của khối ngành

 

1

 

Khối ngành V

 

 

 

Lê Văn Thành

 

X

 

Nguyễn Thị Hoài Trâm

X

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Huệ

X

 

 

Damian Hine

X

 

 

Bùi Quang Hưng

 

X

 

Nguyễn Ngọc Cương

 

X

 

Trương Vũ Bằng Giang

 

X

 

Trần Trúc Mai

 

X

 

Hồ Đắc Phương

 

 

X

Nguyễn Hải Châu

X

 

 

Trịnh Nhật Tiến

X

 

 

Vũ Bá Duy

 

X

 

Dư Phương Hạnh

 

 

X

Lê Hồng Hải

 

 

X

Đặng Tiến Hồng

 

 

X

Lê Khánh Toàn

 

 

X

Vũ Mạnh Hùng

 

 

X

Tô Văn Khánh

 

X

 

Nguyễn Việt Hà

X

 

 

Nguyễn Thị Huyền Châu

 

X

 

Vũ Diệu Hương

 

X

 

Lê Đình Thanh

 

X

 

Nguyễn Việt Anh

 

X

 

Nguyễn Đại Thọ

 

X

 

Đoàn Minh Phương

 

 

X

Tổng của khối ngành

6

12

7

Tổng số giảng viên thỉnh giảng

15

18

11

HSB là mô hình trường đào tạo về kinh doanh và quản trị đầu tiên tại Việt Nam được ĐHQGHN trao cho quyền tự chủ cao trong quản trị và quyền tự chủ hoàn toàn về tài chính. Để nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo, HSB mời các giảng viên thỉnh giảng là các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên uy tín tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

Ngoài ra, HSB đang triển khai kế hoạch tuyển dụng các giảng viên cơ hữu, đặc biệt là các giảng viên có trình độ cao, học tập tại nước ngoài để bổ sung, nâng cao đội ngũ giảng viên của đơn vị.

4. Tài chính

 • Tổng nguồn thu hợp pháp/ năm của trường (năm 2018): 23 tỷ VNĐ.

 • Tổng chi phí đào tạo trung bình 1 sinh viên/năm (dự kiến): 60.7 triệu VNĐ.

 

                                                                                            Ngày 12 tháng 03 năm 2019

                                                                                                 CHỦ NHIỆM KHOA

                                                                                                           (Đã ký)


                                                                 
 

                                                                                            PGS.TS. Hoàng Đình Phi

 

Facebook Chat Widget by CAIT