Đăng ký nội trú
 
 

Tin tức

Lựa chọn các ngành xét tuyển khối Công nghệ - kỹ thuật

Mã ngành Tên ngành Chương trình Đơn vị
QHQ08 Chương trình Kĩ sư Tự động hóa và Tin học Chương trình đặc thù của ĐHQGHN Trường Quốc tế
CN4 Cơ kỹ thuật Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Công nghệ
CN7 Công nghệ Hàng không vũ trụ* Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Công nghệ
CN6 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Công nghệ
QHT05 Công nghệ kỹ thuật hạt nhân Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
QHT42 Công nghệ kỹ thuật hoá học** Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
QHT46 Công nghệ kỹ thuật môi trường** Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
CN5 Công nghệ kỹ thuật xây dựng Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Công nghệ
CN9 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Công nghệ
CN10 Công nghệ nông nghiệp Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Công nghệ
QHT97 Công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường* Chương trình đào tạo thí điểm Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
QHT44 Công nghệ sinh học** Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
QHQ11 Công nghệ Tài chính và Kinh doanh số Chương trình đặc thù của ĐHQGHN Trường Quốc tế
CN1 Công nghệ Thông tin Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Công nghệ
QHQ10 Công nghệ thông tin ứng dụng Chương trình đào tạo chuẩn Trường Quốc tế
CN16 Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Công nghệ
CN14 Hệ thống thông tin Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Công nghệ
QHT93 Khoa học dữ liệu* Chương trình đào tạo thí điểm Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
CN8 Khoa học máy tính Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Công nghệ
QHT98 Khoa học máy tính và thông tin* Chương trình đào tạo thí điểm Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
QHT91 Khoa học thông tin địa không gian* Chương trình đào tạo thí điểm Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
QHT96 Khoa học và công nghệ thực phẩm* Chương trình đào tạo thí điểm Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
7480204 Khoa học và Kỹ thuật máy tính Chương trình đặc thù của ĐHQGHN Trường Đại học Việt Nhật
QHT04 Khoa học vật liệu Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
QHQ12 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp & Logistics Chương trình đào tạo chuẩn Trường Quốc tế
CN2 Kỹ thuật máy tính Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Công nghệ
CN13 Kỹ thuật năng lượng Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Công nghệ
CN17 Kỹ thuật Robot Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Công nghệ
7580201 Kỹ thuật xây dựng Chương trình đặc thù của ĐHQGHN Trường Đại học Việt Nhật
QHT94 Kỹ thuật điện tử và tin học* Chương trình đào tạo thí điểm Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
CN11 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Công nghệ
CN15 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Công nghệ
VJU1 Nông nghiệp thông minh và bền vững Chương trình đặc thù của ĐHQGHN Trường Đại học Việt Nhật
QHQ05 Phân tích dữ liệu kinh doanh (đào tạo bằng tiếng Anh) Chương trình đặc thù của ĐHQGHN Trường Quốc tế
QHT95 Quản lý phát triển đô thị và bất động sản* Chương trình đào tạo thí điểm Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
QHT20 Quản lý tài nguyên và môi trường Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
QHT12 Quản lý đất đai Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
QHT92 Tài nguyên và môi trường nước* Chương trình đào tạo thí điểm Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
QHT02 Toán tin Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
CN12 Trí tuệ nhân tạo Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Công nghệ
CN3 Vật lý kỹ thuật Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Công nghệ
Facebook Chat Widget by CAIT
Copyright by Đại học Quốc gia Hà Nội