Đăng ký nội trú
 

Khoa Luật - ĐHQGHN

Chương trình/ngành đào tạo: Luật thương mại quốc tế
Mã trường: QHL     Mã nhóm ngành/Mã ngành: 7380109
Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp : %
Chỉ tiêu THPT : 33
Chỉ tiêu theo phương thức khác: 27
Học phí : 9.000.000VNĐ/năm

Tổ hợp xét tuyển

  • A00 - Toán, Vật lí, Hóa học
  • A01 - Toán, Vật lí, Tiếng Anh
  • D01 - Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
  • D78 - Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
  • D82 - Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp
LỰA CHỌN

Điểm xét tuyển theo ngành

Facebook Chat Widget by CAIT