Mã ngành Tên ngành
QHE42 Kế toán
QHE44 Kinh tế
QHE45 Kinh tế Phát triển
QHE43 Kinh tế quốc tế
QHE40 Quản trị kinh doanh
QHE89 Quản trị kinh doanh liên kết quốc tế do Đại học St. Francis, Hoa Kỳ cấp bằng
QHE80 Quản trị kinh doanh liên kết quốc tế do Đại học Troy (Hoa Kỳ) cấp bằng
QHE41 Tài chính - Ngân hàng