Đăng ký nội trú
 

Khoa Luật - ĐHQGHN

Chương trình/ngành đào tạo: Luật kinh doanh
Mã trường: QHL     Mã nhóm ngành/Mã ngành: 7380110
Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp : 91% %
Chỉ tiêu THPT : 111
Chỉ tiêu theo phương thức khác: 79
Học phí : 9.000.000VNĐ/năm

Tổ hợp xét tuyển

  • A00 - Toán, Vật lí, Hóa học
  • A01 - Toán, Vật lí, Tiếng Anh
  • D03 - Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp
  • D90 - Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
  • D91 - Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp
LỰA CHỌN

 Điểm xét tuyển theo ngành.

Facebook Chat Widget by CAIT