Đăng ký nội trú
 

1. Biểu mẫu hướng dẫn xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng học sinh theo chính sách ưu tiên theo đối tượng, theo khu vực thực hiện theo Quy chế và Hướng dẫn công tác tuyển sinh hiện hành của Bộ GDĐT 

(1.1. Mẫu phiếu ĐK XTT vào ĐH năm 2018 theo quy định tại điểm a-e khoản 2 Điều 7 Quy chế) TẠI ĐÂY.

(1.2. Mẫu phiếu ĐK XTT vào ĐH năm 2018 theo quy định tại điểm i khoản 2 Điều 7 Quy chế) TẠI ĐÂY

(1.3. Mẫu phiếu ĐK UTXT vào ĐH năm 2018 theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Quy chế) TẠI ĐÂY

2. Hướng dẫn xét tuyển thẳng học sinh các trường trung học phổ thông Chuyên 

                                   

  - Biểu mẫu hướng dẫn xét tuyển thẳng học sinh các trường Trung học phổ thông Chuyên tải TẠI ĐÂY

3. Hướng dẫn thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực, A- Level, SAT theo các văn bản dưới đây.

   3.1 Hướng dẫn thí sinh đăng ký xét tuyển đại học chính quy sử dụng kết quả thi ĐGNL năm 2016 theo biểu mẫu TẠI ĐÂY

   3.2 Hướng dẫn thí sinh đăng ký xét tuyển đại học chính quy sử dụng chứng chỉ A - Level theo biểu mẫu TẠI ĐÂY

   3.3 Hướng dẫn thí sinh đăng ký xét tuyển đại học chính quy sử dụng kết quả thi SAT theo biểu mẫu TẠI ĐÂY

 

 

 

Facebook Chat Widget by CAIT