Đăng ký nội trú
 

Khoa Luật - ĐHQGHN

Chương trình/ngành đào tạo: Luật
Mã trường: QHL     Mã nhóm ngành/Mã ngành: 7380101
Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp : 91% %
Chỉ tiêu THPT : 218
Chỉ tiêu theo phương thức khác: 162
Học phí : 9.000.000VNĐ/năm

Tổ hợp xét tuyển

  • A00 - Toán, Vật lí, Hóa học
  • C00 - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
  • D01 - Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
  • D03 - Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp
  • D78 - Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
  • D82 - Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp
LỰA CHỌN

Điểm xét tuyển cho từng tổ hợp tương ứng với chỉ tiêu của tổ hợp xét tuyển.

Facebook Chat Widget by CAIT