Đề án tuyển sinh năm 2022 - Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội
Trường Đại học Y Dược là một trường thành viên trong ĐHQGHN được thành lập theo quyết định số 1666/QĐ-TTg ...
Khoa Y Dược, Đại học Quốc Gia Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2020. ...
Mã ngành Tên ngành
7720201 Dược học
7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học
7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học
7720501CLC Răng hàm mặt**
7720101 Y khoa
7720301 Điều dưỡng