Nhập học
 

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 2021

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Trường Đại học Khoa học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội công bố Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2021, nội dung cụ thể như sau:

http://tuyensinh.vnu.edu.vn/files/QHT VNU/De an TS QHT 2021.pdf

Địa chỉ cập nhật và hỗ trợ giải đáp, tư vấn thông tin tuyển sinh đại học chính quy:

Địa chỉ trang web: http://tuyensinh.hus.vnu.edu.vn     

E-mail: tuvantuyensinh@hus.edu.vn

hotline: 0967867334 Điện thoại: 024 35579076; 024 38585279;

Facebook Chat Widget by CAIT