Đăng ký nội trú
 

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 2022

Trường Đại học Khoa học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội công bố Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2022, nội dung cụ thể như sau:

http://tuyensinh.vnu.edu.vn/files/QHT%20VNU/De%20an%20TS2022%20HUS.pdf

Địa chỉ cập nhật và hỗ trợ giải đáp, tư vấn thông tin tuyển sinh đại học chính quy:

Địa chỉ trang web: http://tuyensinh.hus.vnu.edu.vn     

E-mail: tuvantuyensinh@hus.edu.vn

Điện thoại: (024)38583795; (024)35579076;

Hotline: 0886074527

 

Facebook Chat Widget by CAIT