Đăng ký nội trú
 

Trường Quản trị & Kinh doanh - ĐHQGHN

Chương trình/ngành đào tạo: Marketing và Truyền thông
Mã trường: QHD     Mã nhóm ngành/Mã ngành: 7900102
Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp : %
Chỉ tiêu THPT : 65
Chỉ tiêu theo phương thức khác: 35
Học phí : 235 triệu/4 năm học

Tổ hợp xét tuyển

 • D01 - Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
 • D09 - Toán, Lịch sử, Tiếng Anh
 • D10 - Toán, Địa lí, Tiếng Anh
 • D96 - Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
LỰA CHỌN

 • Loại chương trình đào tạo: Chất lượng cao
 • Tên văn bằng: Cử nhân Marketing và Truyền thông
 • Đơn vị đào tạo: Khoa Quản trị và Kinh doanh – Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Mã trường: QHD
 • Mã ngành: 7900102
 • Đơn vị cấp bằng: Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Hình thức đào tạo: Chính quy
 • Thời gian đào tạo: 4 năm
 • Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt 2 năm đầu và Tiếng Anh 2 năm tiếp theo
 • Học phí: 235 triệu/4 năm học

Xem thêm tại: http://mac.hsb.edu.vn/

Facebook Chat Widget by CAIT