MAS với chuẩn đầu ra "Văn Võ song toàn" và đón đầu xu hướng nghề nghiệp.
Dưới đây là những hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học 2020
Mã ngành Tên ngành
7900102 Marketing và Truyền thông
7900101 Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ
7900103 Quản trị Nhân lực và Nhân tài
7900189 Quản trị và An ninh