Trường Quản trị & Kinh doanh (HSB) – ĐH Quốc gia Hà Nội thông báo Đề án tuyển sinh trình ...
Trường Quản trị & Kinh doanh (HSB) – ĐH Quốc gia Hà Nội thông báo nhận hồ sơ xét tuyển ...
Mã ngành Tên ngành
7900102 Marketing và Truyền thông
7900101 Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ
7900103 Quản trị Nhân lực và Nhân tài
7900189 Quản trị và An ninh