HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỒ SƠ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022
THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ XÉT TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
Mã ngành Tên ngành
QHT05 Công nghệ kỹ thuật hạt nhân
QHT42 Công nghệ kỹ thuật hoá học**
QHT46 Công nghệ kỹ thuật môi trường**
QHT97 Công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường*
QHT44 Công nghệ sinh học**
QHT17 Hải dương học
QHT43 Hoá dược**
QHT06 Hoá học
QHT41 Hoá học***
QHT16 Khí tượng và khí hậu học
QHT93 Khoa học dữ liệu*
QHT98 Khoa học máy tính và thông tin*
QHT13 Khoa học môi trường
QHT91 Khoa học thông tin địa không gian*
QHT96 Khoa học và công nghệ thực phẩm*
QHT04 Khoa học vật liệu
QHT94 Kỹ thuật điện tử và tin học*
QHT95 Quản lý phát triển đô thị và bất động sản*
QHT20 Quản lý tài nguyên và môi trường
QHT12 Quản lý đất đai
QHT08 Sinh học
QHT92 Tài nguyên và môi trường nước*
QHT01 Toán học
QHT02 Toán tin
QHT03 Vật lý học
QHT18 Địa chất học
QHT10 Địa lí tự nhiên