Hướng dẫn thí sinh xác nhận nhập học và làm thủ tục nhập học vào Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN
Thứ Sáu - 09/03/2018 Chương trình hứa hẹn mang lại nhiều thông tin, trải nghiệm thiết thực cho học ...
Mã ngành Tên ngành
7510407 Công nghệ kỹ thuật hạt nhân
7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học
7510401CLC Công nghệ kỹ thuật hoá học** (CTĐT CLC TT23)
7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường
7420201 Công nghệ sinh học
7420201CLC Công nghệ sinh học** (CTĐT CLC TT23)
QHTN01 Hải dương học
7720203CLC Hoá dược** (CTĐT CLC TT23)
7440112 Hoá học
7440112TT Hoá học** (CTĐT tiên tiến)
QHTN01 Khí tượng và khí hậu học
7440301 Khoa học môi trường
7440301TT Khoa học môi trường** (CTĐT tiên tiến)
7440230QTD Khoa học thông tin địa không gian*
7440122 Khoa học vật liệu
QHTN02 Kỹ thuật địa chất
7480110QTD Máy tính và khoa học thông tin
7480110CLC Máy tính và khoa học thông tin** (CTĐT CLC TT23)
QHTN02 Quản lý tài nguyên và môi trường
7850103 Quản lý đất đai
7420101 Sinh học
7460101 Toán học
7460117 Toán tin
7440102 Vật lí học
QHTN02 Địa chất học
7440217 Địa lí tự nhiên