1.    Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN)_(Mã trường QHI)
Cao Quyết Thắng và Nguyễn Văn Hiếu đều là những sinh viên năm cuối, cùng chung niềm đam mê về ...
Mã ngành Tên ngành
CN4 Cơ kỹ thuật
CN7 Công nghệ Hàng không vũ trụ*
CN6 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
CN5 Công nghệ kỹ thuật xây dựng
CN9 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông
CN10 Công nghệ nông nghiệp
CN1 Công nghệ Thông tin
CN16 Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản
CN14 Hệ thống thông tin
CN8 Khoa học máy tính
CN2 Kỹ thuật máy tính
CN13 Kỹ thuật năng lượng
CN17 Kỹ thuật Robot
CN11 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
CN15 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
CN12 Trí tuệ nhân tạo
CN3 Vật lý kỹ thuật