Đăng ký nội trú
 

Khoa Luật - ĐHQGHN

Chương trình/ngành đào tạo: Luật chất lượng cao
Mã trường: QHL     Mã nhóm ngành/Mã ngành: 7380101CLC
Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp : %
Chỉ tiêu THPT : 72
Chỉ tiêu theo phương thức khác: 48
Học phí : 35.000.000 VNĐ/ năm

Tổ hợp xét tuyển

  • A01 - Toán, Vật lí, Tiếng Anh
  • D01 - Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
  • D07 - Toán, Hóa học, Tiếng Anh
  • D78 - Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
LỰA CHỌN

Xét điểm theo ngành

Facebook Chat Widget by CAIT