Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN công bố đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2023.
Trường Đại học Giáo dục (ĐHGD) thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 như sau:
Mã ngành Tên ngành
GD5 Giáo dục Mầm non
GD4 Giáo dục Tiểu học
GD3 Khoa học giáo dục và khác (gồm 5 ngành: Khoa học giáo dục; Tham vấn học đường; Quản trị chất lượng giáo dục; Quản trị trường học; Quản trị công nghệ giáo dục)
GD2 Sư phạm Ngữ văn, Lịch sử, Lịch sử và Địa lý (gồm 3 ngành: Sư phạm Ngữ văn; Sư phạm Lịch sử; Sư phạm Lịch sử và Địa lý)
GD1 Sư phạm Toán và Khoa học tự nhiên (gồm 5 ngành: Sư phạm Toán học; Sư phạm Vật lí; Sư phạm Hoá học; Sư phạm Sinh học; Sư phạm Khoa học tự nhiên)