Trường Đại học giáo dục – ĐHQGHN thông báo kế hoạch xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng ...
Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN công bố danh sách thí sinh được tuyển thẳng vào các ngành đào ...
Trường Đại học Giáo dục thông báo điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học chính quy năm ...
Mã ngành Tên ngành
GD3 Quản trị trường học
GD1 Sư phạm Hóa học
GD2 Sư phạm Lịch sử
GD2 Sư phạm Ngữ văn
GD1 Sư phạm Sinh học
GD1 Sư phạm Toán
GD1 Sư phạm Toán
GD1 Sư phạm Vật lý
GD1 Sư phạm Vật lý