Đăng ký nội trú
 

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

Chương trình/ngành đào tạo: Kinh tế - Tài chính***
Mã trường: QHF     Mã nhóm ngành/Mã ngành: 7903124QT
Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp : %
Chỉ tiêu THPT : 110
Chỉ tiêu theo phương thức khác: 110
Học phí : 5.600.000đ/tháng

Tổ hợp xét tuyển

  • A01 - Toán, Vật lí, Tiếng Anh
  • D01 - Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
  • D78 - Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
  • D90 - Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
LỰA CHỌN

Bằng do trường Southern New Hampshire, Mỹ cấp

Facebook Chat Widget by CAIT