Tại sao bạn nên chọn học tiếng Đức?
Học tập tại Đức và cơ hội để trưởng thành
ULIS by night - Tư vấn Tuyển sinh Đại học 2021
Mã ngành Tên ngành
7903124QT Kinh tế - Tài chính***
7220211 Ngôn ngữ Ả Rập
7220201CLC Ngôn ngữ Anh** (CTĐT CLC TT23)
7220210CLC Ngôn ngữ Hàn Quốc** (CTĐT CLC TT23)
7220202 Ngôn ngữ Nga
7220209CLC Ngôn ngữ Nhật** (CTĐT CLC TT23)
7220203CLC Ngôn ngữ Pháp** (CTĐT CLC TT23)
7220204CLC Ngôn ngữ Trung Quốc** (CTĐT CLC TT23)
7220205CLC Ngôn ngữ Đức** (CTĐT CLC TT23)
7140231 Sư phạm tiếng Anh
7140237 Sư phạm tiếng Hàn Quốc
7140236 Sư phạm tiếng Nhật
7140234 Sư phạm tiếng Trung Quốc
7140235 Sư phạm tiếng Đức