Nhập học
 

Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN

Chương trình/ngành đào tạo: Công nghệ nông nghiệp
Mã trường: QHI     Mã nhóm ngành/Mã ngành: CN10
Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp : %
Chỉ tiêu THPT : 55
Chỉ tiêu theo phương thức khác: 5
Học phí : Thu theo quy định hiện hành của Nhà nước, năm học 2020-2021: 11.700.000 đ/năm

Tổ hợp xét tuyển

  • A00 - Toán, Vật lí, Hóa học
  • A01 - Toán, Vật lí, Tiếng Anh
  • B00 - Toán, Hóa học, Sinh học
  • A02 - Toán, Vật lí, Sinh học
LỰA CHỌN

Facebook Chat Widget by CAIT
Copyright by Đại học Quốc gia Hà Nội