Đăng ký nội trú
 

Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN

Chương trình/ngành đào tạo: Công nghệ nông nghiệp
Mã trường: QHI     Mã nhóm ngành/Mã ngành: CN10
Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp : %
Chỉ tiêu THPT : 35
Chỉ tiêu theo phương thức khác: 25
Học phí : 28.500.000 đ

Tổ hợp xét tuyển

  • A00 - Toán, Vật lí, Hóa học
  • A01 - Toán, Vật lí, Tiếng Anh
  • B00 - Toán, Hóa học, Sinh học
LỰA CHỌN

Facebook Chat Widget by CAIT