Đăng ký nội trú
 

Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN

Chương trình/ngành đào tạo: Hệ thống thông tin
Mã trường: QHI     Mã nhóm ngành/Mã ngành: CN14
Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp : 100 %
Chỉ tiêu THPT : 21
Chỉ tiêu theo phương thức khác: 39
Học phí : 35.000.000đ

Tổ hợp xét tuyển

  • A00 - Toán, Vật lí, Hóa học
  • A01 - Toán, Vật lí, Tiếng Anh
  • D01 - Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
LỰA CHỌN

Chương trình đào tạo vận hành theo định mức kinh tế kỹ thuật và có yếu tố nâng cao về số tín chỉ, tăng cường tiếng Anh, hoạt động nghiên cứu khoa học, thực tập, thực tế và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo tương ứng.

Điểm chuẩn trúng tuyển bằng nhau cho tất cả các tổ hợp xét tuyển và không phân biệt nguyện vọng.

Cách tính điểm xét tuyển (gọi tắt là ĐX) theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 như sau

ĐX = (Môn1 + Môn2 + Môn3) + Điểm ƯT (ĐT, KV)

Riêng tổ hợp D01 điểm xét tuyển được tính như sau:

ĐX = (Môn chính1 x 2 + Môn chính2 x 2 + Môn3) x 3/5 + Điểm ƯT (ĐT, KV)

Facebook Chat Widget by CAIT