Đăng ký nội trú
 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN

Chương trình/ngành đào tạo: Khoa học máy tính và thông tin*
Mã trường: QHT     Mã nhóm ngành/Mã ngành: QHT98
Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp : 100 %
Chỉ tiêu THPT : 75
Chỉ tiêu theo phương thức khác: 35
Học phí : 3.500 nghìn đồng/tháng/sinh viên

Tổ hợp xét tuyển

  • A00 - Toán, Vật lí, Hóa học
  • A01 - Toán, Vật lí, Tiếng Anh
  • D07 - Toán, Hóa học, Tiếng Anh
  • D08 - Toán, Sinh học, Tiếng Anh
LỰA CHỌN

Facebook Chat Widget by CAIT