Đăng ký nội trú
 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN

Chương trình/ngành đào tạo: Khoa học vật liệu
Mã trường: QHT     Mã nhóm ngành/Mã ngành: QHT04
Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp : 81 %
Chỉ tiêu THPT : 45
Chỉ tiêu theo phương thức khác: 15
Học phí : 2.500 nghìn đồng/tháng/sinh viên

Tổ hợp xét tuyển

  • A00 - Toán, Vật lí, Hóa học
  • A01 - Toán, Vật lí, Tiếng Anh
  • B00 - Toán, Hóa học, Sinh học
  • C01 - Ngữ văn, Toán, Vật lí
LỰA CHỌN

Facebook Chat Widget by CAIT