Nhập học
 
 

Tin tức

Lựa chọn các ngành xét tuyển khối Công nghệ - kỹ thuật

Mã ngành Tên ngành Chương trình Đơn vị
CN4 Cơ kỹ thuật Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Công nghệ
CN7 Công nghệ Hàng không vũ trụ* Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Công nghệ
CN6 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử**(CLC theo TT23) Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) Trường Đại học Công nghệ
CN5 Công nghệ kỹ thuật xây dựng Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Công nghệ
CN9 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông** (CTĐT CLC TT23) Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) Trường Đại học Công nghệ
CN10 Công nghệ nông nghiệp Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Công nghệ
CN1 Công nghệ thông tin Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Công nghệ
CN1 Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Công nghệ
CN8 Hệ thống thông tin**(CLC theo TT23) Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) Trường Đại học Công nghệ
CN8 Khoa học Máy tính** (CTĐT CLC TT23) Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) Trường Đại học Công nghệ
CN2 Kỹ thuật máy tính Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Công nghệ
CN3 Kỹ thuật năng lượng* Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Công nghệ
CN2 Kỹ thuật Robot Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Công nghệ
CN11 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Công nghệ
CN1 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Công nghệ
QHQ05 Phân tích dữ liệu kinh doanh (đào tạo bằng tiếng Anh) Chương trình đặc thù của ĐHQGHN Khoa Quốc tế
CN3 Vật lý kỹ thuật Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Công nghệ
Facebook Chat Widget by CAIT
Copyright by Đại học Quốc gia Hà Nội