Nhập học
 
 

Tin tức

Lựa chọn các ngành xét tuyển khối Ngoại ngữ - Sư phạm - Giáo dục

Mã ngành Tên ngành Chương trình Đơn vị
GD5 Giáo dục mầm non Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Giáo dục
GD4 Giáo dục Tiểu học Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Giáo dục
GD3 Khoa học Giáo dục Chương trình đào tạo thí điểm Trường Đại học Giáo dục
7220211 Ngôn ngữ Ả Rập Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Ngoại ngữ
7220201CLC Ngôn ngữ Anh** (CTĐT CLC TT23) Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) Trường Đại học Ngoại ngữ
7220210CLC Ngôn ngữ Hàn Quốc** (CTĐT CLC TT23) Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) Trường Đại học Ngoại ngữ
7220202 Ngôn ngữ Nga Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Ngoại ngữ
7220209CLC Ngôn ngữ Nhật** (CTĐT CLC TT23) Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) Trường Đại học Ngoại ngữ
7220203CLC Ngôn ngữ Pháp** (CTĐT CLC TT23) Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) Trường Đại học Ngoại ngữ
7220204CLC Ngôn ngữ Trung Quốc** (CTĐT CLC TT23) Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) Trường Đại học Ngoại ngữ
7220205CLC Ngôn ngữ Đức** (CTĐT CLC TT23) Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) Trường Đại học Ngoại ngữ
GD3 Quản trị Chất lượng giáo dục Chương trình đào tạo thí điểm Trường Đại học Giáo dục
GD3 Quản trị Công nghệ giáo dục Chương trình đào tạo thí điểm Trường Đại học Giáo dục
GD3 Quản trị trường học Chương trình đào tạo thí điểm Trường Đại học Giáo dục
GD1 Sư phạm Hóa học Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Giáo dục
GD1 Sư phạm Khoa học Tự nhiên Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Giáo dục
GD2 Sư phạm Lịch sử Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Giáo dục
GD2 Sư phạm Lịch sử và Địa lý Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Giáo dục
GD2 Sư phạm Ngữ văn Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Giáo dục
GD1 Sư phạm Sinh học Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Giáo dục
7140231 Sư phạm tiếng Anh Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Ngoại ngữ
7140237 Sư phạm tiếng Hàn Quốc Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Ngoại ngữ
7140236 Sư phạm tiếng Nhật Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Ngoại ngữ
7140234 Sư phạm tiếng Trung Quốc Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Ngoại ngữ
7140235 Sư phạm tiếng Đức Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Ngoại ngữ
GD1 Sư phạm Toán học Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Giáo dục
GD1 Sư phạm Vật lý Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Giáo dục
GD3 Tham vấn học đường Chương trình đào tạo thí điểm Trường Đại học Giáo dục
Facebook Chat Widget by CAIT
Copyright by Đại học Quốc gia Hà Nội