Đăng ký nội trú
 

Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

Chương trình/ngành đào tạo: Khoa học giáo dục và khác (gồm 5 ngành: Khoa học giáo dục; Tham vấn học đường; Quản trị chất lượng giáo dục; Quản trị trường học; Quản trị công nghệ giáo dục)
Mã trường: QHS     Mã nhóm ngành/Mã ngành: GD3
Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp : 99 %
Chỉ tiêu THPT : 184
Chỉ tiêu theo phương thức khác: 46
Học phí : Theo quy định của Nhà nước và của ĐHQGHN.

Tổ hợp xét tuyển

  • A00 - Toán, Vật lí, Hóa học
  • B00 - Toán, Hóa học, Sinh học
  • C00 - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
  • D01 - Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
LỰA CHỌN

Năm 2021, Trường Đại học Giáo dục tiếp tục tuyển sinh theo nhóm ngành. Sinh viên sẽ được phân ngành sau khi kết thúc năm học thứ nhất khi đảm bảo các điều kiện quy định. Chi tiết về hướng dẫn, nguyên tắc, điều kiện và cách thức phân ngành, sinh viên xem tại: http://education.vnu.edu.vn/

 Nhóm ngành Khoa học giáo dục và khác gồm 05 ngành: Khoa học giáo dục; Tham vấn học đường; Quản trị chất lượng giáo dục; Quản trị trường học; Quản trị công nghệ giáo dục.

 

Facebook Chat Widget by CAIT