Đăng ký nội trú
 

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

Chương trình/ngành đào tạo: Ngôn ngữ Hàn Quốc CTĐT CLC
Mã trường: QHF     Mã nhóm ngành/Mã ngành: 7220210
Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp : %
Chỉ tiêu THPT : 140
Chỉ tiêu theo phương thức khác: 60
Học phí : 3.500.000đ/tháng

Tổ hợp xét tuyển

  • D01 - Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
  • D78 - Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
  • D90 - Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
LỰA CHỌN

Môn chính là Tiếng Anh. Điểm xét tuyển là tổng điểm ba môn thi trong đó môn chính nhân hệ số 2.

Lựa chọn một trong hai định hướng đào tạo Phiên dịch và Du lịch, sinh viên ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc có thể trở thành biên-phiên dịch viên, biên tập viên, có khả năng làm việc tại văn phòng các công ty nước ngoài, liên doanh, phụ trách các mảng công việc liên quan đến đối ngoại, hợp tác, du lịch với các đối tác nước ngoài, lập kế hoạch, chương trình đón tiếp khách quốc tế, tổ chức các tour du lịch, xử lý các công việc có liên quan đến năng lực nói, viết tiếng Hàn Quốc.

Sinh viên ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc có cơ hội nhận được nhiều loại học bổng do chính phủ Hàn Quốc và các tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc cấp hàng năm, có cơ hội du học 1 năm hoặc giao lưu, thực tập ngắn hạn tại Hàn Quốc. Cử nhân ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc có cơ hội tìm được việc làm tốt tại các doanh nghiệp Hàn Quốc ngay sau khi tốt nghiệp với mức lương cao.

Facebook Chat Widget by CAIT