Đăng ký nội trú
 

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

Chương trình/ngành đào tạo: Ngôn ngữ Trung Quốc CTĐT CLC
Mã trường: QHF     Mã nhóm ngành/Mã ngành: 7220204
Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp : %
Chỉ tiêu THPT : 140
Chỉ tiêu theo phương thức khác: 60
Học phí : 3.500.000đ/tháng

Tổ hợp xét tuyển

  • D01 - Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
  • D04 - Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung
  • D78 - Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
  • D90 - Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
LỰA CHỌN

Môn chính là Tiếng Anh hoặc tiếng Trung. Điểm xét tuyển là tổng điểm ba môn thi trong đó môn chính nhân hệ số 2.

 

Facebook Chat Widget by CAIT