Đăng ký nội trú
 

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

Chương trình/ngành đào tạo: Sư phạm tiếng Trung Quốc
Mã trường: QHF     Mã nhóm ngành/Mã ngành: 7140234
Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp : 100 %
Chỉ tiêu THPT : 15
Chỉ tiêu theo phương thức khác: 10
Học phí : Miễn học phí

Tổ hợp xét tuyển

  • D01 - Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
  • D04 - Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung
  • D78 - Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
  • D90 - Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
LỰA CHỌN

Môn chính là Tiếng Anh hoặc tiếng Trung. Điểm xét tuyển là tổng điểm ba môn thi trong đó môn chính nhân hệ số 2.

Cử nhân ngành Sư phạm tiếng Trung Quốc  tốt nghiệp từ Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN có thể đảm nhận tốt các vị trí là giáo viên, giảng viên, cán bộ nghiên cứu giáo dục ..., góp phần không nhỏ trong việc duy trì và phát triển sự phong phú về ngoại ngữ tại các cơ sở đào tạo trong cả nước.

Sinh viên các ngành sư phạm thường xuyên có cơ hội nhận được học bổng học tập, giao lưu ngắn hạn và thực tập nghiệp vụ tại nước ngoài.

Các chương trình ngành Sư phạm ngoại ngữ đào tạo ra những nhà chuyên môn là giáo viên, giảng viên ở các bậc học phổ thông, đại học cao đẳng có khả năng thích ứng cao, có kiến thức chuyên sâu về ngôn ngữ văn hóa nước ngoài, có nền tảng tri thức về lý luận và phương pháp giảng dạy ngoại ngữ, sự hiểu biết về người học trong những hoàn cảnh cụ thể, có khả năng tổ chức hoạt động dạy học hiệu quả. Cử nhân các ngành Sư phạm ngoại ngữ có những kĩ năng và năng lực cơ bản như kĩ năng giao tiếp, kĩ năng làm việc nhóm, năng lực xác định và giải quyết vấn đề, khả năng hiểu biết và thích ứng với môi trường địa phương, trong nước và quốc tế.

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân các ngành Sư phạm ngoại ngữ đủ năng lực tham gia giảng dạy ngoại ngữ tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học cao đẳng, hoặc có thể tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn, tích lũy những phẩm chất và kĩ năng cá nhân cũng như năng lực nghề nghiệp quan trọng để trở thành cán bộ giảng dạy giỏi ở các bậc học, cán bộ quản lý chuyên môn trong lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu giáo dục ngoại ngữ.

Tất cả các cử nhân ngành Sư phạm ngoại ngữ tốt nghiệp tại Trường ĐHNN-ĐHQGHN đều đạt chuẩn đầu ra về trình độ ngoại ngữ bậc 5, đảm bảo đáp ứng yêu cầu bắt buộc của Bộ Giáo dục và Đào tạo để trở thành giáo viên, giảng viên tại các cơ sở đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Facebook Chat Widget by CAIT