Đăng ký nội trú
 

Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

Chương trình/ngành đào tạo: Sư phạm Ngữ văn, Lịch sử, Lịch sử và Địa lý (gồm 3 ngành: Sư phạm Ngữ văn; Sư phạm Lịch sử; Sư phạm Lịch sử và Địa lý)
Mã trường: QHS     Mã nhóm ngành/Mã ngành: GD2
Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp : 99 %
Chỉ tiêu THPT : 198
Chỉ tiêu theo phương thức khác: 22
Học phí : Theo quy định của Nhà nước và của ĐHQGHN.

Tổ hợp xét tuyển

  • C00 - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
  • D01 - Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
  • D14 - Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
  • D15 - Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
LỰA CHỌN

Năm 2021, Trường Đại học Giáo dục tiếp tục tuyển sinh theo nhóm ngành. Sinh viên sẽ được phân ngành sau khi kết thúc năm học thứ nhất khi đảm bảo các điều kiện quy định. Chi tiết về hướng dẫn, nguyên tắc, điều kiện và cách thức phân ngành, sinh viên xem tại: http://education.vnu.edu.vn/

 Nhóm ngành Sư phạm Ngữ văn, Lịch sử, Lịch sử và Địa lý gồm 03 ngành: Sư phạm Ngữ văn; Sư phạm Lịch sử; Sư phạm Lịch sử và Địa lý.

 

Facebook Chat Widget by CAIT