Đăng ký nội trú
 

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQGHN

Chương trình/ngành đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Mã trường: QHX     Mã nhóm ngành/Mã ngành: QHX15
Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp : 100.0 %
Chỉ tiêu THPT : 55
Chỉ tiêu theo phương thức khác: 20
Học phí : 1.170.000đ/tháng

Tổ hợp xét tuyển

  • D01 - Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
  • D78 - Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
  • A01 - Toán, Vật lí, Tiếng Anh
LỰA CHỌN

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về khoa học quản lý, quản trị kinh doanh, khoa học du lịch (văn hóa du lịch, địa lý du lịch, kinh tế du lịch...) cũng như những kiến thức chuyên sâu trong các lĩnh vực khác nhau của hoạt động kinh doanh du lịch như quản trị lữ hành, quản trị sự kiện... Đồng thời, trang bị cho sinh viên các kỹ năng về quản lý, điều hành và giám sát các nghiệp vụ cơ bản trong các đơn vị kinh doanh du lịch và các đơn vị dịch vụ khác; kỹ năng điều chỉnh và thực hiện các chiến lược, dự án, kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như các chính sách tại các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch; khả năng thực hiện các nghiên cứu độc lập có tính thực tiễn trong du lịch, tham gia nghiên cứu khoa học, giảng dạy về du lịch; kỹ năng ứng xử, giao tiếp mang tính chuyên nghiệp và sử dụng thành thạo ít nhất một ngoại ngữ trong công việc chuyên học phần.

Cơ hội nghề nghiệp: Các vị trí công tác có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: Chuyên viên trong các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch; Hướng dẫn viên du lịch, nhân viên hoặc cán bộ tổ chức, quản lý, điều hành và triển khai hoạt động trong các công ty lữ hành, vận chuyển, tổ chức sự kiện và các đơn vị dịch vụ khác; Nghiên cứu viên về khoa học du lịch; Giảng viên giảng dạy về du lịch.

Facebook Chat Widget by CAIT