Đăng ký nội trú
 

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQGHN

Chương trình/ngành đào tạo: Đông Nam Á học
Mã trường: QHX     Mã nhóm ngành/Mã ngành: QHX04
Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp : %
Chỉ tiêu THPT : 20
Chỉ tiêu theo phương thức khác: 20
Học phí : 1.200.000đ/tháng

Tổ hợp xét tuyển

  • D01 - Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
  • D78 - Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
  • A01 - Toán, Vật lí, Tiếng Anh
LỰA CHỌN

Chương trình đào tạo: Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản, hệ thống, hiện đại và cập nhật về Đông Nam Á, bao gồm những vấn đề lịch sử và hiện đại, những vấn đề chung như lịch sử, kinh tế, chính trị, văn hoá… của khu vực, các quan hệ quốc tế của khu vực, về tổ chức ASEAN và những vấn đề liên quan đến Việt Nam. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng sử dụng được tiếng Anh và một số ngôn ngữ khu vực như tiếng Thái Lan, tiếng Mã Lai, đồng thời nắm được phương pháp nghiên cứu khu vực học và kĩ năng giao tiếp quốc tế.

Cơ hội nghề nghiệp: Làm việc tại Đại sứ quán của các nước ASEAN tại Việt Nam, các tổ chức quốc tế (UNDP, UNESCO, …), các văn phòng đại diện của nước ngoài tại Việt Nam, Bộ Ngoại giao, các Vụ Hợp tác Quốc tế của các Bộ, ngành ở Việt Nam, các công ty du lịch của nước ngoài (đặc biệt là của các nước thuộc khối ASEAN); Làm việc tại các trường đại học có các môn dạy về ASEAN, về văn hóa Đông Nam Á,…; Làm việc tại các viện nghiên cứu, các Đài phát thanh và Truyền hình, các hãng Thông tấn, các doanh nghiệp, công ty xuyên quốc gia của các nước ASEAN và Việt Nam.

Facebook Chat Widget by CAIT