Đăng ký nội trú
 

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQGHN

Chương trình/ngành đào tạo: Công tác xã hội
Mã trường: QHX     Mã nhóm ngành/Mã ngành: QHX03
Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp : 82.8 %
Chỉ tiêu THPT : 30
Chỉ tiêu theo phương thức khác: 25
Học phí : 1.200.000đ/tháng

Tổ hợp xét tuyển

  • C00 - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
  • D01 - Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
  • D04 - Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung
  • D78 - Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
  • D83 - Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung
  • A01 - Toán, Vật lí, Tiếng Anh
LỰA CHỌN

Ngành Công tác xã hội cung cấp kiến thức về ngành công tác xã hội, những yêu cầu mới đối với ngành công tác xã hội. Xây dựng kỹ năng nghiên cứu, giảng dạy và nhất là kỹ năng can thiệp giải quyết các vấn đề xã hội, tư vấn xây dựng các chính sách xã hội đáp ứng các nhu cầu phát triển của đất nước. Cử nhân Công tác xã hội được đào tạo có đầy đủ phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, đạo đức cá nhân và đạo đức xã hội để thực hành nghề nghiệp trong các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, chính trị, nghề nghiệp và tổ chức có yếu tố nước ngoài góp phần xâydựng Việt Nam giàu mạnh, công bằng, dân chủ, hội nhập và văn minh. Cung cấp khả năng tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn, tích lũy kinh nghiệm để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực công tác xã hội.

Cơ hội nghề nghiệp:

Làm việc tại các cơ sở quản lí Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, Viên nghiên cứu, trường đại học, các cơ quan nhà nước, các tổ chức phi chính phủ, các công ty;

Cung ứng dịch vụ công tác xã hội tại các cơ sở và tổ chức xã hội (các cơ sở, cơ quan, tổ chức công và tư);     

Làm công tác xã hội chuyên nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau nh¬ư: sức khoẻ, giáo dục, pháp luật, kinh tế, truyền thông, xã hội, văn hoá, môi trường ...

Làm việc trực tiếp tại các cơ sở nghiên cứu và đào tạo có liên quan đến công tác xã hội;            

Chức danh có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp (tùy thuộc vào vị trí công tác: giảng viên, nghiên cứu viên, Công chức, nhân viên xã hội, công tác xã hội viên).

Facebook Chat Widget by CAIT