Đăng ký nội trú
 

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQGHN

Chương trình/ngành đào tạo: Quản lý thông tin
Mã trường: QHX     Mã nhóm ngành/Mã ngành: QHX14
Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp : 96.5 %
Chỉ tiêu THPT : 40
Chỉ tiêu theo phương thức khác: 10
Học phí : 980.000đ/tháng

Tổ hợp xét tuyển

  • C00 - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
  • D01 - Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
  • D04 - Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung
  • D78 - Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
  • D83 - Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung
  • A01 - Toán, Vật lí, Tiếng Anh
LỰA CHỌN

Ngành Quản lý thông tin đào tạo các chuyên gia thông tin có kiến thức, kỹ năng và thái độ về lĩnh vực quản trị thông tin và quản trị tri thức. Cụ thể, theo học ngành này, người học được trang bị những kiến thức và kỹ năng sau: lựa chọn, phát triển nguồn lực thông tin, xây dựng các bộ sưu tập thông tin số và các cơ sở dữ liệu chuyên biệt; xử lý thông tin, tổ chức, tìm kiếm thông tin; lưu giữ, bảo quản thông tin; phân tích, tổng hợp, tạo dựng các sản phẩm thông tin; cung cấp các dịch vụ thông tin theo các nhu cầu đặc thù; tư vấn xây dựng và quản trị các hệ thống thông tin cho các cơ quan thông tin và thư viện, các tổ chức và doanh nghiệp. Bên cạnh đó còn trang bị cho người học khả năng nghiên cứu, làm việc độc lập, sáng tạo và phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực quản trị thông tin.

Cơ hội nghề nghiệp: Chuyên gia thông tin của các trung tâm thông tin, phòng thông tin, các thư viện… của các cơ quan chính phủ, các công ty, doanh nghiệp, và các tổ chức phi chính phủ; Chuyên gia tổ chức thông tin của các báo truyền thống và điện tử, các tạp chí trực tuyến, các đài phát thanh và truyền hình trong cả nước; Chuyên gia quản trị website và quản trị thông tin của các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp và các tổ chức; Cán bộ thông tin văn hóa của các trung tâm, nhà văn hóa của các cơ quan của Trung ương và địa phương; Chuyên gia phân tích và tổng hợp thông tin theo chuyên đề phục vụ cá nhân và tập thể, cung cấp thông phục vụ cho lãnh đạo và quản lí của các cơ quan các bộ, ban, ngành; Giảng viên của các cơ sở đào tạo ngành Thông tin học, Quản trị thông tin và các chuyên ngành gần.

Facebook Chat Widget by CAIT