Đăng ký nội trú
 

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQGHN

Chương trình/ngành đào tạo: Quốc tế học - CTĐT CLC
Mã trường: QHX     Mã nhóm ngành/Mã ngành: QHX43
Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp : %
Chỉ tiêu THPT : 29
Chỉ tiêu theo phương thức khác: 6
Học phí : 35.000.000đ/năm

Tổ hợp xét tuyển

  • A01 - Toán, Vật lí, Tiếng Anh
  • C00 - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
  • D01 - Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
  • D78 - Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
LỰA CHỌN

Chương trình đào tạo Quốc tế học có mục tiêu chung là đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng, có kiến thức và kỹ năng căn bản cũng như chuyên sâu về nghiên cứu quốc tế/quan hệ quốc tế.

Facebook Chat Widget by CAIT