Đăng ký nội trú
 

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQGHN

Chương trình/ngành đào tạo: Nhật Bản học
Mã trường: QHX     Mã nhóm ngành/Mã ngành: QHX12
Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp : Chưa có sinh viên tốt nghiệp %
Chỉ tiêu THPT : 35
Chỉ tiêu theo phương thức khác: 15
Học phí : 980.000đ/tháng

Tổ hợp xét tuyển

  • D01 - Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
  • D06 - Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật
  • D78 - Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
LỰA CHỌN

Chương trình đào tạo: Bên cạnh các kiến thức nền tảng về khu vực học, sinh viên còn được trang bị các kiến thức chuyên ngành, bao gồm tiếng Nhật (ngữ pháp, kĩ năng nghe - nói- đọc - viết, dịch, thuyết trình, thảo luận về các vấn đề chuyên môn) và các môn học chuyên sâu như địa lý, lịch sử, văn hoá, kinh tế, phong tục tập quán, chính trị, pháp lý, tôn giáo, quan hệ quốc tế.... của Nhật Bản.

Cơ hội nghề nghiệp: Sinh viên khi tốt nghiệp sẽ có cơ hội làm việc tại các cơ quan nhà nước của Việt Nam, cơ quan ngoại giao của Nhật Bản, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức nghề nghiệp có liên quan đến Nhật Bản, các doanh nghiệp 100% vốn Nhật Bản, các công ty liên doanh, văn phòng đại diện và các công ty Nhật Bản tại Việt Nam, tổ chức phát triển quốc tế, các tổ chức phi chính phủ (NGO), tổ chức phi lợi nhuận (NPO).

Facebook Chat Widget by CAIT