Đăng ký nội trú
 

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQGHN

Chương trình/ngành đào tạo: Xã hội học
Mã trường: QHX     Mã nhóm ngành/Mã ngành: QHX25
Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp : 100.0 %
Chỉ tiêu THPT : 43
Chỉ tiêu theo phương thức khác: 12
Học phí : 980.000đ/tháng

Tổ hợp xét tuyển

  • C00 - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
  • D01 - Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
  • D04 - Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung
  • D78 - Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
  • D83 - Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung
  • A01 - Toán, Vật lí, Tiếng Anh
LỰA CHỌN

Ngành Xã hội học cung cấp kiến thức về ngành xã hội học, những yêu cầu mới đối với ngành xã hội học. Xây dựng kỹ năng nghiên cứu, giảng dạy và giải quyết các vấn đề xã hội, tư vấn xây dựng các chính sách xã hội đáp ứng các nhu cầu phát triển của đất nước. Cử nhân Xã hội học được đào tạo có đầy đủ phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, đạo đức cá nhân và đạo đức xã hội để thực hành nghề trong các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, chính trị, và tổ chức có yếu tố nước ngoài góp phần xây dựng Việt Nam giàu mạnh, công bằng, dân chủ, hội nhập và văn minh. Cung cấp khả năng tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn, tích lũy kinh nghiệm để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực xã hội học.

Cơ hội nghề nghiệp: Làm công tác tư vấn, quản lí trong các cơ quan quản lí nhà nước; Làm công tác tư vấn trong các tổ chức phi chính phủ với các lĩnh vực hoạt động xã hội khác nhau; Làm công tác nghiên cứu ở các trường, trung tâm, viện nghiên cứu; Làm công tác giảng dạy trong hệ thống các trường đại học, cao đẳng và các trường trung học chuyên nghiệp, dạy nghề; Làm phóng viên, biên tập viên trong các cơ quan truyền thông; Làm nhân viên Xã hội học trong các tổ chức xã hội

Facebook Chat Widget by CAIT