Đăng ký nội trú
 

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQGHN

Chương trình/ngành đào tạo: Tôn giáo học
Mã trường: QHX     Mã nhóm ngành/Mã ngành: QHX21
Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp : Chưa có sinh viên tốt nghiệp %
Chỉ tiêu THPT : 38
Chỉ tiêu theo phương thức khác: 7
Học phí : 980.000đ/tháng

Tổ hợp xét tuyển

  • C00 - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
  • D01 - Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
  • D04 - Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung
  • D78 - Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
  • D83 - Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung
  • A01 - Toán, Vật lí, Tiếng Anh
LỰA CHỌN

Ngành Tôn giáo học cung cấp những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực tôn giáo. Tạo động lực thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp, toàn diện cho công tác nghiên cứu, giảng dạy, quản lý và định hướng xã hội về tôn giáo… Là một ngành học đặc thù nhưng được định hướng phát triển theo hướng khoa học liên ngành rộng, bao gồm 3 khối kiến thức chuyên ngành sau: Chuyên ngành văn hóa tôn giáo và công tác xã hội tôn giáo; Chuyên ngành Tín ngưỡng, Tôn giáo thế giới và Việt Nam; Chuyên ngành về quản lý hoạt động tôn giáo và pháp luật tôn giáo.

Cơ hội nghề nghiệp: Ngành Tôn giáo học cung cấp những kiến thức, kĩ năng về lĩnh vực tôn giáo phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy, đào tạo, quản lý hay làm việc trong các cơ quan hành chính của nhà nước, các viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu về tôn giáo, đặc biệt là các lĩnh vực báo chí truyền thông, du lịch, ngoại giao, văn hóa, nghệ thuật, nghiên cứu tâm linh...

Facebook Chat Widget by CAIT