Đăng ký nội trú
 

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQGHN

Chương trình/ngành đào tạo: Thông tin – thư viện
Mã trường: QHX     Mã nhóm ngành/Mã ngành: QHX20
Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp : 96.3 %
Chỉ tiêu THPT : 38
Chỉ tiêu theo phương thức khác: 7
Học phí : 980.000đ/tháng

Tổ hợp xét tuyển

  • C00 - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
  • D01 - Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
  • D04 - Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung
  • D78 - Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
  • D83 - Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung
  • A01 - Toán, Vật lí, Tiếng Anh
LỰA CHỌN

Ngành Thông tin - Thư viện đào tạo các chuyên gia thư viện có kiến thức, kỹ năng và thái độ về lĩnh vực khoa học thư viện, cụ thể như: lựa chọn, phát triển vốn tư liệu; Xử lý thông tin tư liệu; Tổ chức hệ thống tra cứu, lưu giữ, bảo quản tư liệu; Phân tích, tổng hợp, tạo dựng các sản phẩm thông tin, số hóa tài liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu thư mục và cơ sở dữ liệu toàn văn – các bộ sưu tập thông tin số, các sản phẩm thông tin tư liệu đa phương tiện; Tổ chức các dịch vụ thông tin và truyền thông đến các đối tượng người dùng tin khác nhau; Hệ quản trị thư viện tích hợp trong việc quản trị thông tin, tư liệu. Tư vấn xây dựng và quản trị thệ thống thư viện hiện đại.

Cơ hội nghề nghiệp: Cán bộ thông tin, cán bộ thư viện tại các bộ, ban, ngành, cục, vụ, viện từ Trung ương đến địa phương; Cán bộ thư viện tại các trường đại học, cao đẳng, trường phổ thông, thư viện công cộng, các thư viện chuyên ngành, thư viện thuộc lực lượng vũ trang...; Đảm nhiệm được các công việc trong các cơ quan thông tin văn hóa từ Trung ương và địa phương; Cán bộ của các trang báo, tạp chí truyền thống, điện tử của các cơ quan nhà nước và tổ chức phi chính phủ, chuyên viên văn phòng cho các doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước; Giảng viên của các cơ sở đào tạo ngành Khoa học Thư viện và các chuyên ngành gần.

Facebook Chat Widget by CAIT