Xác nhận nhập học Nhập học Đăng ký nội trú
 

Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN

Chương trình/ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông** (CLC)
Mã trường: QHI     Mã nhóm ngành/Mã ngành: CN9
Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp : 100 %
Chỉ tiêu THPT : 75
Chỉ tiêu theo phương thức khác: 75
Học phí : 35.000.000đ/năm, ổn định trong toàn khóa học

Tổ hợp xét tuyển

  • A00 - Toán, Vật lí, Hóa học
  • A01 - Toán, Vật lí, Tiếng Anh
LỰA CHỌN

Tổ hợp xét tuyển và cách tính điểm xét tuyển: 

- A00: Toán, Lý, Hóa (điểm xét tuyển = (Toán x 2 + Lý x 2 + Hóa)/5 x 3)

- A01: Toán, Anh, Lý (điểm xét tuyển = (Toán x 2 + Anh x 2 + Lý)/5 x 3). 

Facebook Chat Widget by CAIT