Xác nhận nhập học Nhập học Đăng ký nội trú
 

Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN

Chương trình/ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Mã trường: QHI     Mã nhóm ngành/Mã ngành: CN5
Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp : %
Chỉ tiêu THPT : 50
Chỉ tiêu theo phương thức khác: 50
Học phí : Thu theo quy định hiện hành của Nhà nước

Tổ hợp xét tuyển

  • A00 - Toán, Vật lí, Hóa học
  • A01 - Toán, Vật lí, Tiếng Anh
LỰA CHỌN

Facebook Chat Widget by CAIT