Thông tin tuyển sinh

Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN

Chương trình/ngành đào tạo: Cơ kỹ thuật
Mã trường: QHI     Mã nhóm ngành/Mã ngành: CN4
Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp : 94 %
Chỉ tiêu THPT : 78
Chỉ tiêu theo phương thức khác: 2
Học phí : Thu theo quy định hiện hành của Nhà nước, năm học 2018-2019: 9.600.000đ/năm

Tổ hợp xét tuyển

  • A00 - Toán, Vật lí, Hóa học
  • A01 - Toán, Vật lí, Tiếng Anh
  • A02 - Toán, Vật lí, Sinh học
  • D07 - Toán, Hóa học, Tiếng Anh
  • D08 - Toán, Sinh học, Tiếng Anh
ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN