Thông tin tuyển sinh

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN

Chương trình/ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật hoá học** (CTĐT CLC TT23)
Mã trường: QHT     Mã nhóm ngành/Mã ngành: 7510401CLC
Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp : 100 %
Chỉ tiêu THPT : 40
Chỉ tiêu theo phương thức khác:
Học phí : 3,500,000 đồng/tháng/sinh viên

Tổ hợp xét tuyển

  • A00 - Toán, Vật lí, Hóa học
  • B00 - Toán, Hóa học, Sinh học
  • D07 - Toán, Hóa học, Tiếng Anh
ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN