Đăng ký nội trú
 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN

Chương trình/ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật hoá học**
Mã trường: QHT     Mã nhóm ngành/Mã ngành: QHT42
Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp : 100 %
Chỉ tiêu THPT : 60
Chỉ tiêu theo phương thức khác: 20
Học phí : 3.500 nghìn đồng/tháng/sinh viên (CTĐT chất lượng cao)

Tổ hợp xét tuyển

  • A00 - Toán, Vật lí, Hóa học
  • B00 - Toán, Hóa học, Sinh học
  • D07 - Toán, Hóa học, Tiếng Anh
LỰA CHỌN

Facebook Chat Widget by CAIT