Thông tin tuyển sinh

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

Chương trình/ngành đào tạo: Ngôn ngữ Trung Quốc** (CTĐT CLC TT23)
Mã trường: QHF     Mã nhóm ngành/Mã ngành: 7220204CLC
Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp : %
Chỉ tiêu THPT : 50
Chỉ tiêu theo phương thức khác: 0
Học phí : < 40 triệu đồng/năm

Tổ hợp xét tuyển

  • D01 - Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
  • D04 - Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung
  • D78 - Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
  • D90 - Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Môn chính là Tiếng Anh hoặc tiếng Trung. Điểm xét tuyển là tổng điểm ba môn thi trong đó môn chính nhân hệ số 2.